Lista de Abrevieri pentru gramatica limbii române - En

Ac. = acuzativ
acc. = accentuat
adj. = adjectiv
adv. = adverb, adverbial
ap. = apoziţional
AP = propoziţie subordonată atributivă apoziţională
art. = articol, articulat
art. hot. = articol hotărât
art. nehot. = articol nehotărât
atr. = atribut
atr. adj. = atribut adjectival
atr. adv. = atribut adverbial
atr. pron. ap. = atribut pronominal apoziţional
atr. pron. genit. = atribut pronominal genitival
atr. pron. prep. = atribut pronominal prepoziţional
atr. subst. ap. = atribut substantival apoziţional
atr. subst. genit. = atribut substantival genitival
atr. subst. prep. = atribut substantival prepoziţional
atr. vb. = atribut verbal
AT = propoziţie subordonată atributivă
c. = complement
c. ag. = complement de agent
CAG = propoziţie subordonată completivă de agent
c.c. = complement comparativ
CC = propoziţie completivă comparativă
c.d. = complement direct
CD = propoziţie completivă directă (subordonată)
c.i. = complement indirect
CI = propoziţie completivă indirectă
c.c.l. = complement circumstanţial de loc
CL = propoziţie subordonată completivă de loc
c.c.m. = complementul circumstanţial de mod
CM = propoziţie subordonată completivă de mod
c.c. = complement comparativ
c.c.cns. = complement circumstanţial consecutiv
CNS = propoziţie subordonată consecutivă
c.c.cţ. = complement circumstanţial condiţional
CŢ = propoziţie subordonată condiţională
c.s. = complement secundar
CSec. = propoziţie subordonată secundară
c.prep. = complement prepoziţional
c.pos. = complement posesiv
conj. = conjuncţie
cop. = copulativ
c.c.s. = complement circumstanţial de scop
CS = propoziţie subordonată circumstanţială de scop
c.c.t. = complement circumstanţial de timp
CT = propoziţie subordonată circumstanţială de timp
c.c.cv. = complement circumstanţial concesiv
CV = propoziţie subordonată concesivă
c.c.cz. = complement circumstanţial de cauză
CZ = propoziţie subordonată circumstanţială de cauză
D = dativ
DOOM 2 = Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005
e.p.s. = elementul predicativ suplimentar
G. = genitiv
GALR = Gramatica limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005
hot. = hotărât
ind. = indicativ
inf. = infinitiv
interj. = interjecţie
loc. adv. = locuţiune adverbială
loc. conj. = locuţiune conjuncţională
m. = masculin
m.m.c.p. = mai-mult-ca-perfectul
n. = neutru
N = nominativ
neacc. = neaccentuat
neart. = nearticulat
nehot. = nehotărât
n.p. = nume predicativ
p.s. = perfectul simplu
p.c. = perfectul compus
pl. = plural
p.n. = predicat nominal
p.n.i. = predicat nominal incomplet
p.v. = predicat verbal
PInc = propoziție incidentă
PP = propoziție principală
PR = propoziţie subordonată predicativă
prep. = prepoziţie
prop. = propoziție
loc. prep. = locuţiune prepoziţională
prez. = prezent
pron. = pronume, pronominal
PS = propoziţie subordonată predicativă suplimentară
sb. = subiect
SB = propoziţie subordonată subiectivă
sg. = singular
subst. = substantiv, substantival
v. = vocală
V = vocativ
val. = valoare
vb. = verb, verbal
vb. cop. = verb copulativ
"==" = marcarea elementelor de relaţie